CPP (Cestno Prometni Predpisi), prva pomoč in opisi morebitnih izpitnih poti v Postojni

  On- line testi CPP- najnovejše testne pole

CPP- kategorija A (105 vprašanj)

CPP- kategorija B (351 vprašanj)

CPP- kategorija C in E (90 vprašanj)

CPP- kategorija H (210 vprašanj)

CPP- kategorija F (30 vprašanj)

Driver`s test questions (108 vprašanj)

  On- line testi Prve pomoči- najnovejše testne pole

  Nove testne pole CPP in prva pomoč - download

Testi CPP 1

Testi CPP 2

Prva pomoč